Sprinkler Sistemi

Yangınların yayılma hızları son derece yüksek olduğu için müdahalenin de bir an önce yapılması çok önemlidir. Sprinkler sistemi, bunun için geliştirilmiş olup yangınların söndürülmelerinde oldukça etkilidir. Söz konusu sistem sayesinde yangın çıkan bölgenin tamamına, yukarıdan yağmurlama şeklinde su boşaltılmaktadır. Bu işlevin sağlanması için farklı elemanlar kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları borular, yağmurlama başlıkları (sprink), askılar, vanalar, alarmlar, yangın pompaları ve akış göstergeleridir.

Sprinkler sisteminin farklı çeşitleri bulunmaktadır ve bunların genel özellikleri birbirine benzese de özelde ciddi farklılıklardan bahsetmek mümkündür. Kullanılacak olanın alanın özelliklerine bağlı olarak bunlardan birisi tercih edilmektedir. Ortam sıcaklığı, donma riski, yanıcı madde olup olmadığı ve benzer hususlar, seçimlerin yapılmasında ön plana çıkan hususlardır. Bu aşamadan sonra ise diğer ayrıntıların belirlenmesi gerekir. Bunlar nozul modelinin seçimi, açılma ısısının belirlenme ve vana grupları gibi ayrıntılardan sonra sistem çalışmaya hazır hale gelir.

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır